شرکت پیستون ایران/IPMC

شرکت تولیدی پیستون ایران (سهامی خاص) برند : IPMC --- این کارخانه با دانش فنی و سرمایه گذاری مشترک شرکت Mahle آلمان در شهر تبریزاحداث شد. و بیش از 40 سال است که محصولات شرکت IPMCo نماد توسعه صنعتی و تکنولوژیک در صنعت قطعه سازی ایران بوده و با خلق ارزشهائی همچون خلاقیت ، کارآفرینی ، تعهد به مشتری گرائی ، احترام به کرامت انسانی و تلاش در جهت دستیابی به بالاترین سطح کارائی ، تامین کننده اصلی پیستون برای صنعت خودروسازی ایران بوده است. مشارکت وتعامل سازنده میان ذینفعان شرکت IPMCo با مشتریان، یک پیشرفت دائمی و موفقیت را در توسعه فرآیند و محصول رقم زده که منجر به ایجاد جایگاه رهبری در بازار OEM و AM ایران شده است. اکنون در اندیشه جهانی شدن، استراتژی شرکت IPMCo حفظ اقتدار دانائی محور و رهبری بازار، ورود به چرخه جهانی تأمین پیستون و ارائه راه حل های کارآمد برای موتور خودروهای آینده در ایران و جهان می باشد .