گروه تولیدی ، بازرگانی دیزل خودرو.(Dieselkhodro Group)