شرکت ساج آلمان/COMPANY SACHS

زداف فریدریشسهافن،که به آلمانی( ZF Friedrichshafen AG) یک شرکت آلمانی است که به اختصار به شرکت ZF شناخته میشود.این شرکت سهامی عام آلمان است و در صنعت خودسازی در زمینه نیروی محرکه (گیربکس و دیفرانسیل ) شهرت جهانی دارد. تمامی شهرت این شرکت به سبب طراحی،پژوهش ها ، توسعه و فعالیتش در زمینه ساختن گیربکس و دیفرانسیل صنعت خودرو سازی جهان است . دفتر مرکزی آن در شهر فریدریشسهافن آلمان قرار داردودارای نیروی کار جهانی 146،000 با حدود 230 محل در 40 کشور جهان است. در سال 2017، ZF فروش 36.4 میلیارد یورو را به دست آورد و به همین ترتیب یکی از بزرگترین تامین کنندگان خودرو در سراسر جهان به شمار می آید. شرکت SACHS نیز یکی از شرکتهای تابع ZF آلمان میباشد.